Havacılık ve Teknolojinin Buluşma Noktası
23484
page-template-default,page,page-id-23484,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.5.2,menu-animation-underline-bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

HARİTAEVİ GİZLİLİK KURALLARI

1. Genel

1.1. Gizliliğiniz, HARİTAEVİ için çok önemlidir.

1.2. HARİTAEVİ İnternet Sitesini her ziyaret edişinizde ve mobil uygulamalarımızı her kullanışınızda HARİTAEVİ Gizlilik Kurallarını görüntülemenizi tavsiye ederiz çünkü internet sitemizi veya mobil uygulamalarımızı kullanmakla HARİTAEVİ Gizlilik Kurallarının değişen şartlarını da içeren en son sürümünü okumuş ve kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır.

1.3.  Ayrıca herhangi bir satış kanalı üzerinden HARİTAEVİ tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla işlem tarihinde geçerli HARİTAEVİ Gizlilik Kurallarında belirtilen hususları kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır.

1.4. HARİTAEVİ Gizlilik Kuralları ile ilgili her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve uyuşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

2. Kişisel Veriler

2.1. HARİTAEVİ, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve AB’de kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki diğer kanun hükümlerine uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz HARİTAEVİ tarafından veya onun adına kaydedilebilir, güncellenebilir, işlendikleri amaç ölçüsünde muhafaza edilebilir, üçüncü kişilerle paylaşılabilir ve kanunların öngördüğü diğer şekillerde işlenebilir.

2.2. HARİTAEVİ, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileriniz kapsamında:

 • Adınızı, soyadınızı, mesleğinizi, adresinizi, telefon ve faks numaralarınızı, e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgilerinizi,
 • İnternet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve diğer iletişim ve hizmet kanallarımızı kullanımınıza ait bilgilerinizi,
 • Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi, toplayabilir.

2.3. HARİTAEVİ, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi:

 • Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek, misafir deneyimine yönelik segmentasyon, kullanıcı profili oluşturma, tekilleştirme, veri zenginleştirme faaliyetleri gerçekleştirmek ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları üçüncü kişiler ile paylaşmak,
 • İnternet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim ve satış kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size özgü hale getirmek,
 • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,
 • Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan hizmet sağlayıcılar vasıtası ile bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
 • Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtmak, yeni ürünler, özel uçuş teklifleri ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğü diğer bilgiler hakkındaki promosyon niteliğindeki ticari iletişimi sürdürebilmek,
 • yasal yükümlülüklerin veya yetkili idari kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi, amacıyla kullanabilir.

2.4. HARİTAEVİ, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi burada sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında:

 • İş ortaklarıyla,
 • Çalışanlarıyla, grup şirketleriyle, hizmet sağlayıcılarıyla,
 • Yetkili idari kuruluşlar ve yasal zorunluluklar doğrultusunda, diğer ilgili kişi ve kuruluşlarla.

2.5.  HARİTAEVİ, kişisel verilerinizi HARİTAEVİ İnternet Sitesi, HARİTAEVİ Mobil Uygulamaları, HARİTAEVİ Çağrı Merkezi, HARİTAEVİ ürün ve hizmetlerinin satışına yetkili kuruluşlar ve internet üzerinden faaliyet gösteren satış kanalları üzerinden toplayabilir ve burada belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu müddetçe saklayabilir.

2.6. Her zaman Şirketimize başvurarak: (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve yurt dışında veri aktarımı için uygulanan teknik ve idari tedbirleri öğrenme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme, (f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme, (g) (e) ve (f) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (h) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahipsiniz. Bu yöndeki taleplerinizi HARİTAEVİ İnternet Sitesinin iletişim kanalları üzerinden iletebilirsiniz.

2.7. HARİTAEVİ İnternet Sitesini, HARİTAEVİ Mobil Uygulamalarını ve diğer İletişim Kanallarını kullanmakla veya herhangi bir satış kanalı üzerinden sunulan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla Gizlilik Kurallarında belirtilen hususları kabul etmiş ve burada belirtilen hususlarda HARİTAEVİ’ne izin vermiş oluyorsunuz.

2.8. HARİTAEVİ ile başka bir gerçek veya tüzel kişi ya da kullanıcı adına işlem yaptığınızda HARİTAEVİ hem size hem de adına işlem yaptığınız kişi adına paylaşmış olduğunuz kişisel verileri işleyebilir, doğrudan iletişime geçebilir.

3. Ticari Elektronik İletiler

3.1.  Ticari elektronik iletiler ile ilgili olarak ziyaret sırasında, HARİTAEVİ üye kaydı sırasında ve diğer her türlü mecrasında vermiş olduğunuz iletişim izinleri çerçevesinde iletişim bilgileriniz üzerinden HARİTAEVİ ve iş ortakları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler vb. hakkında ticari elektronik iletiler almayı kabul etmiş olursunuz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerdeki seçenekler üzerinden söz konusu iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulması talebiniz üzerine HARİTAEVİ tarafından sağlanır.

4. Düzeltmeler

4.1. HARİTAEVİ’nin hakkınızda herhangi bir konuda yanlış veya eksik bilgi sahibi olduğuna inanıyorsanız lütfen mümkün olan en kısa süre içerisinde bize ulaşın. HARİTAEVİ, doğru olmadığı tespit edilen her tür bilgiyi düzeltecektir.

5. Güvenlik

5.1.  HARİTAEVİ, bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir. Veri gönderdiğiniz formlarımız, iletim sırasında şifreli bir iletişim kanalı olan 128 Bit SSL (Güvenli Soket Katmanı) ile korunmaktadır. Söz konusu bilgiler HARİTAEVİ’ne ulaştığında, bu bilgiler güvenlik ve gizlilik standartlarımıza uygun olarak korunmaktadır. SSL’den yararlanabilmek için Web tarayıcınız SSL’i desteklemeli ve tarayıcınızdaki SSL opsiyonlarını faal hale getirilmelidir.

5.2.  Verileriniz, ancak iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli oldukları sürece saklanmaktadır. Kredi kartı bilgilerinizin ayrıntıları sunucularımızda saklanmamaktadır.

6. Bağlantılar

6.1. HARİTAEVİ internet sitesi, başka internet sitelerini ziyaret etmenizi kolaylaştırmak amacıyla çeşitli bağlantılar içerir ve üçüncü kişiler tarafından hazırlanan bazı içeriklerin bu bağlantılar üzerinden görüntülenmesini sağlar.

6.2. Bağlantı verilen internet sitelerinde erişimizden, içeriğinden, kullanımınızdan ve verdiğiniz bilgilerden doğan sorumluluklar tamamen size ait olacaktır.

7. Çerezler (Cookies) ve Dijital Pazarlama Uygulamaları

7.1.  Çerezler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır.

7.2.  Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri. Oturum çerezleri, kullanıcının HARİTAEVİ internet sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Diğer çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

7.3.  HARİTAEVİ kendi internet sitesinde Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri kullanmaktadır.

a) Oturum Çerezleri: Bu tür çerezler HARİTAEVİ internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. İnternet sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.

b) Performans Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının internet sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, internet sitesinin performansının arttırılması sağlanır.

c) Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanır.

d) Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri:HARİTAEVİ internet sitesinde bazı fonksiyonların kullanımı amacıyla üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezleri kullanılır (örneğin, promosyon sayfalarında yer alan sosyal medya paylaşım araçlarının oluşturduğu çerezler). İnternet sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri de mevcuttur.

7.4.  Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir.

7.5. Çerezleri etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak sizin elinizdedir. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezleri kabul veya reddetme imkânına sahipsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi ya da çerezleri nasıl sileceğinizi öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yönergelerine bakınız. Lütfen çerezler devre dışı bırakıldığında sitenin bazı özelliklerinin mevcut olmayacağını dikkate alın.