Havacılık ve Teknolojinin Buluşma Noktası
25891
page-template-default,page,page-id-25891,page-child,parent-pageid-25887,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.5.2,menu-animation-underline-bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

HAVACILIK VE ŞEHİRCİLİK AÇISINDAN MANİA (ENGEL) YÖNETİMİ

27 Eylül 2021 – Özgür KARATAŞ

Obstacle Management

Havacılar emniyetle uçmak istiyorlar. Şehirciler de güvenli kentler oluşturmak istiyorlar. O halde maniaların (engellerin) yönetimi birden çok paydaş için kritik görünüyor. Mevcut teknolojilerin daha iyi kullanılması ve Mania Yönetiminde “beklenen kalite”nin tüm paydaşlar için yükseltilmesi mümkündür.

Hangi Engeller Havacılar İçin Kritik?

Sivil havacılık tarafında ICAO direktifleri ve tavsiyeleri, havalimanlarını baz alıp tanımlayarak bu alanlarda Mania Verilerinin beklenen doğruluk değerlerini ortaya koyar. Genel olarak, tüm ülkelerin Sivil Havacılık Otoriteleri bu beklentileri yeterli görüyor olsa da bazı ülkelerin daha yüksek doğruluklar istediği de bilinmektedir.

Engel Yönetimi Hangi Unsurları Kapsar?

Bir kuleyi örnek olarak alalım. Kentin prestij simgesi olan ya da FM vericilerini taşıyan bir yapı hayal eden belediyeciler olabilir. Bir başka örnek için devasa bir rüzgar enerji türbinini ele alalım. Kentlere enerji üreten bu devasa yapılardan bir çiftlik kurmak gerekli görülmüş olabilir. Ya da mevcut bir havalimanına yeni eklenecek modern bir terminal binası planlanıyor olabilir. Tüm bu gibi yapılar, kuşkusuz havacılık emniyeti için kritik öneme sahiptir. Konutlar, plazalar dahil her türlü yüksek yapıların inşaat hakları, şehir ve bölge planlarında yer alır. Yüksek yapıların “hak halindeki” inşaat izinleri ve inşaat bittikten sonraki kullanım izinleri (iskanları) genelde belediye gibi bir kamu otoritesinin ruhsat ve denetim yetkisi altındadır. Bu yüksek yapıların inşaatlarının hak, izin, inşaat ve kullanım döngüsünde havacılık bakımından, ulusal otoritenin ve yapının yer aldığı konuma göre havalimanı işletmecisi kuruluşun doğrudan paydaş olması gerekir. Bunun yanında, havayolu şirketinden hava taşıtı pilotuna kadar dolaylı paydaşlar da prosedür tasarlarken veya uçuş planlarken bu yapılar ile etkileşim içinde olacaklardır.

Gökyüzü Kime Ayrılmalıdır ve Ne kadar Ayrılmalıdır?

Etkin bir Mania Yönetimi tüm paydaşlar, arsa ve arazi sahiplerinden başlayarak hava taşıtı yolcularına kadar tüm bireyler için en kaliteli uçuşu, en optimum fiyatlarla, en emniyetli biçimde gerçekleştirebilmelidir. Bu bakımdan, etkin bir Mania Yönetimi en az bürokrasiyi ortaya koyabilmek için en gelişmiş teknolojileri kullanmalıdır.

Mania Verisi Coğrafyayla İlişkili Olduğuna Göre Coğrafi Bilgi Sistemleri Olmazsa Olmaz

21.Yüzyılda bir engelin hayal edilmesi, bu hayalin simülasyonu, bu simülasyonun uygunsa kontrollü değerler ile inşa edilmesi aşamalarının tümünde gerekli tespit, analiz ve yorumlama işlemleri artık ileri teknoloji CBS çözümleriyle gerçekleştirilmelidir. Bu çözümlerin sürdürülebilir ve sistematik olarak yapılandırılması için ilgili Sivil Havacılık Otoritesi’nin tüm kurumsal paydaşları kapsayacak gelişkin bir sistem tasarlayabilmesi ve bu tasarım için gereken donanım, yazılım ve sistem bileşenlerinin uzmanlar tarafından oluşturulmasını sağlaması gerekmektedir.

Engeller de taşıtlar da daha iyi sistemlerle yönetilirse, gece ve gündüz daha emniyetli yolculuklar sağlanabilecektir.