Havacılık ve Teknolojinin Buluşma Noktası
Haritaevi ekibi, takım halinde çalışma ruhu ve birbirine olan güveni ile şirketimizi üstün başarılara el birliği ile ulaştıracaktır.
22577
page-template-default,page,page-id-22577,page-child,parent-pageid-24239,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.5.2,menu-animation-underline-bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Kalite Politikamız

HARİTAEVİ HAVACILIK MÜHENDİSLİK A.Ş. olarak ; İnternet Portalları ve Mobil Uygulamalar, Bilişim Hizmetleri, Bilgisayar Programları, Basılı veya Dijital Harita veya Mekansal Bilgilerin Üretimi, Havacılık Çalışmaları, Havacılık Teknolojileri, Mühendislik Analizleri veya Hizmetleri faaliyetlerini uluslararası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, öngörülen sürede, kaliteli, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliği şartlarını göz ardı etmeden, kararlı bir şekilde gerçekleştirmektir.

HARİTAEVİ HAVACILIK MÜHENDİSLİK A.Ş. ÜST YÖNETİMİ;

  • Müşterilerinin, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarının, sistematik bir şekilde, yönetim sistemi içerisinde değerlendirilmesini ve bu ihtiyaçların, beklentilerin müşteri memnuniyetini sağlama noktasında mutlak bir değer olarak görülmesini,
  • Kalite, İş Sağlığı ve Güvenlik konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanlarının bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,
  • Teknolojik gelişmeleri de takip ederek, proje faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamına yönelik sistemlerin kurulmasını,
  • İnsan ve çevre sağlığına uygun, kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanmasını,
  • Bu politikaların üst yönetim tarafından gözden geçirilmesini, taahhüt etmektedir.

HARİTAEVİ HAVACILIK MÜHENDİSLİK A.Ş. ÇALIŞANLARI; takım halinde çalışma ruhu ve birbirine olan güveni, sevgisi ve saygısı ile şirketimizi, üstün ve sürekli olarak başarılara el birliği ile ulaştıracaktır.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma kültürü oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların isteği ve sorumluluğudur. Çünkü kalite ve başarı, HARİTAEVİ HAVACILIK MÜHENDİSLİK A.Ş.’nin temel ilkeleridir.